fbpx

Dërgimi i pakos

PRANIM DORËZIMI

Ofruesi i mallrave merr përsipër të dorëzojë mallrat brenda kushteve të dakorduara. Partner kontraktual për transportimin e mallrave të kompanisë sonë është [Emri i kompanisë], por rezervojmë të drejtën të ndryshojmë mënyrën e dorëzimit nëse kjo do të ndihmojë që dorëzimi të jetë më efikas. Të gjitha dërgesat janë të siguruara gjatë transportit.
Ne, në kompaninë Albkos Safety Sh.p.k. duam të ju ofrojmë një shërbim të shpejtë dhe të besueshëm dhe ju sugjerojmë që me rastin e marrjes së produktit të kontrolloni përmbajtjen e paketës së dorëzuar, në mënyrë që problemet eventuale të zgjidhen shpejt dhe me lehtësi.

Kontrollimi i produktit

– Kur dërguesi ju dorëzon paketën, hapeni dhe kontrolloni në praninë e tij.
– Së pari, kontrolloni nëse ka dëmtime të jashtme në paketim dhe paralajmëroni dorëzuesin për këtë.
– Nëse besoni se përmbajtja e paketës është e dëmtuar ose e thyer, në prani të personit që ju ka sjellur mallin , hapeni me kujdes paketimin dhe kontrolloni së bashku përmbajtjen e paketës.
– Pakon e dëmtuar nuk jeni të dëmtuar ta merrni  dhe të njëjtin mund ta zëvendësoni lehtësisht. Plotësoni ‘FORMULARI I ANKESAVE’, në mënyrë që të organizojmë dorëzimin e një pajisjeje të re ose rimbursimin.

Në rast se merrni dërgesën dhe më vonë zbuloni se produkti është dëmtuar, është e nevojshme të filloni procedurën e ankesës me personin e dorëzimit [Emri i transportiesit], i cili më pas do të na përcjellë regjistrimin e ankesës.

Kostot e dorëzimit

Shpenzimet e transportit mund t’i mësoni në seksionin SHPORTA, dhe të merrni një çmim të vetëm për dërgimin e produkteve në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
Nëse në momentin e vendosjes së porosisë keni zgjedhur pagesa me para në dorë me rastin e dorëzimit, çmimi do të jetë ai i shfaqur në SHPORTË.

Koha dhe shpejtësia e dorëzimit

Se sa shpejt do t’ju arrijnë mallrat e porositura varet nga një sërë faktorësh. Nëse keni porositur mallra që janë në magazinë deri në orën 12:00, malli do të dorëzohet për dorëzim në të njëjtën ditë. Nëse keni porositur mallra që nuk i kemi në magazinë, dërgesa juaj do të dorëzohet në ditën që ne marrim stokun e ri. Përfaqësuesit tanë të shitjeve do t’ju informojnë me telefon ose e-mail për gjendjen e stokut dhe ditën dhe orën e pritshme të dorëzimit. Korrieri do ta dorëzojë paketën e grumbulluar ditën tjetër të punës pas dërgimit në adresën që keni specifikuar gjatë kryerjes së porosisë. Nëse keni zgjedhur opsionin me para në dorëzim, ju lutemi sigurohuni që marrësi të ketë një shumë të mjaftueshme parash me vete në momentin e dorëzimit për të paguar koston e paketës tek personi që bënë dorëzimin. Koha e dorëzimit gjatë ditës varet nga orari i vozitjes dhe orari i personit që bënë dorëzimin ndërmjet orës 08:00 deri 16:00. Nëse nuk ndodheni në adresën e dorëzimit në momentin e mbërritjes së dorëzuesit, ai do të përpiqet të bëjë dorëzimin edhe një herë përpara se ta kthejë paketën në adresën tonë. 

Marrja në selinë e kompanisë (Rr. e Pejës 26, 12000 Fushë Kosovë)

Kur bëni një porosi në të cilën keni zgjedhur opsionin e marrjes në selinë e kompanisë, ne do t’i përgatisim mallrat për marrje brenda kohës së rënë dakord. Orari i punës i kompanisë është nga ora 8:00 – 17:00 nga e hëna në të premte. Kur malli të jetë gati për grumbullim, ne do t’ju informojmë me email ose telefon.

Ne duam të ju ofrojmë shërbim të shpejtë dhe të besueshëm, andaj ne  ju rekomandojmë që të inspektoni produktin me rastin e marrjes, në mënyrë që problemet eventuale të zgjidhen shpejt dhe me lehtësi.

Kontrolli i produktit

Me rastin e pranimit të pajisjes tuaj, sigurohuni që të merrni produktin që keni porositur.

– Nëse fotografia në paketim ose kodi i produktit nuk përputhet me atë që keni porositur, ju lutemi mos e shpaketoni pajisjen dhe na kontaktoni në puz@albkossafety.com ose 038 534 653 për të konstatuar saktësinë e porosisë dhe fletëdërgesës.
– Nëse jeni i sigurt se keni marrë pajisjen e duhur, hapeni me kujdes dhe ruajeni paketimin derisa nuk jeni të bindur se do ta mbani produktin.
– Disa produkte janë të paketuara në atë mënyrë që ambalazhi duhet të shkatërrohet gjatë shpaketimit. Tek produktet e tilla, është e rëndësishme të siguroheni përpara se të shpaketoni nëse  ka mbërri produkti i porositur dhe nëse i plotëson nevojat dhe qëllimin tuaj të përdorimit.

Ekipi i Albkos Safety Sh.p.k.

Oferta jonë

Auto Moto

Pastrimi industrial

Mjekësia & tatuazhet

Pastrimi i instrumenteve dentare

Pastrimi i pemëve dhe perimeve

Sallone kozmetike

SI pastrohen lodrat e fëmijëve

Pastrojmë dhe rinovojmë

Pastrimi

Shumë gjëra duhen ruajtur dhe pastruar në vend që të zëvendësohen me të reja. Ideja jonë është t’ju ofrojmë opsionin më të mirë për përdorim në shtëpi dhe në punë.

Kujdesi NDAJ KLIENTIT

Ne ju ofrojmë mbështetje të plotë, njohuritë dhe përvojën tonë në lidhje me pastrimin me ultrazë. Ekipi ynë është i gatshëm t’ju ndihmojë të përmirësoni biznesin tuaj dhe t’ju ndihmojë të bëni punën tuaj në mënyrë më efikase.

Zhvillimi

Vëmendja jonë është te klientët tanë me synimin për të kuptuar nevojat e tyre dhe për të ofruar një nivel të lartë pastrimi me ultrazë.